وحدت سبز

تحلیل جنبش سبز

 

 


منشاء فتنه را علی (ع) بیان می کند . فتنه ها از کجا بر می خیزد؟  کانون نابسامانی ها و آشوب ها و سر درگمی ها و گیجی ها در جامعه چیست ؟ و فتنه یعنی این ٬ فتنه آن نابسامانی و نابه هنجاری ای که در جامعه به وجود می آید و مردم را سر در گم می کند٬ انسان ها را از راه به بیراهه می کشاند٬ خطوط روشن را از مقابل چشم بسیاری از انسان هایی که دید کوته بینی دارند پاک می کند و گم می کند. در نتیجه آزمایشی بزرگ در جامعه پدید می آید ٬ آزمایش دیدن و شناختن ٬ تشخیص دادن وانتخاب کردن. این نابسامانی ها از کجا پدید می آید ؟؟

نهج البلاغه٬ خطبه ۵۰ :« سر آغاز پیدایش فتنه ها ٬ هوس ها! و هواهایی هستند که اطاعت می شوند.»

هوس در همه هست ٬ هواهای نفسانی در انسان ها به طور مزمر و مکنونی وجود دارد٬ اما آنچه انتظار می رود از یک انسان رو به تکامل و مومن٬ این است که این هوس ها در هنگامی که با اندیشه درست٬ با راه پیشنهاد شده به وسیله مرشدانِ راه ٬ یعنی پیامبران ٬ یعنی عقل ٬ عقل انسانی ٬ وقتی میان هوس و این اندیشه ها تضادی به وجود می آید ٬ این هوس ها کنار گذاشته بشود ٬ راه پیشنهادیِ این هوس ها پیموده نشود.

نوشته شده در یکشنبه 24 بهمن‌ماه سال 1389ساعت 16:07 توسط *** نظرات (0)|


:قالبساز: :بهاربیست: