وحدت سبز

تحلیل جنبش سبز


با نزدیک شده به روز 25 بهمن و طرح سبزها برای احیای مجدد جریان مرده‌ی خود، دعوا بین اعضاء آن بالا گرفت. شاید حرف درست را حجاریان زده باشد که رهبری سبزها مانند رهبری بر گربه‌ها است. گربه‌هایی که دائما در حال چنگال انداختن بر سر و صورت خود و دوستان خود هستند.

 یکی از سبزها در سایت بالاترین، که از سوء‌استفاده کردن و فرصت‌طلبی حزب مشارکت به شدت ‌ عصبانی شده در مطلبی با عنوان « جناب حزب مشارکت خیلی محترمانه، خفه شو!» نوشت:

«شما خائنین فرصت طلب اسهال طلب در آستانه تظاهرات مردمی 25 بهمن می گویید که خواهان حفظ نظام آدمخواران از سقوط هستید؟ خیلی محترمانه می گویم لطفاً خفه شید. از این محترمانه تر نمی توانستم لفظی را برایتان پیدا کنم. فقط از طرف حزب ورشکسته ی خود افاضه بفرمایید و بدانید که ما و هزاران نفر دیگر به غیر از سرنگونی نظام و برگزاری رفراندم به چیز دیگری رضایت نمی دهیم...»

نوشته شده در دوشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1389ساعت 09:41 توسط *** نظرات (0)|


:قالبساز: :بهاربیست: